RYTM AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ

white and yellow book on blue and yellow textile

Takie czynniki, jak rytm aktywności ruchowej lub zmian w środowisku fizycznym czy społecznym, mogą wpływać za pośrednictwem układu nerwowego i wewnątrzwydzielnicze- go na elementarne oscylacje endogenne lub — raczej — modyfikują efekty ich wpływu na funkcje ustroju. W ten sposób zostaje ukształto­wany ostateczny obraz fizjologicznej periodyki okołodobowej. Badania, w których śledzono u noworodków ludzkich powstawanie okołodobowej periodyki szeregu funkcji ustroju, wskazują, że pocho­dzenie jej jest podobne do opisanego. 24-godzinna rytmika nie występuje bezpośrednio po przyjściu dziecka na świat, lecz pojawia się w ciągu pierwszych tygodni życia, z różną szybkością w odniesieniu do różnych funkcji. Szereg obserwacji przemawia za tym, że rytmy okołodobowe rozwijają się z rytmów wielofazowych w wyniku synchronizującego wpływu czynników otoczenia, zwłaszcza rytmu zmian oświetlenia, tem­peratury, rytmu żywienia i życia całego otoczenia. Wpływ ten zaznacza się dopiero po osiągnięciu pewnego stopnia dojrzałości przez układ nerwowy, który pośredniczy w synchronizacji pierwotnych rytmów bio­logicznych z rytmem zmian w środowisku.

Anastazja Maciejowska

Witaj na moim serwisie! Trafiłeś na serwis o polityce i społeczeństwie. Mam nadzieję, że spodoba Ci się na moim portalu. Zapraszam do czytania i komentowania oraz udostępniania mojego serwisu na swojej tablicy facebooka.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *