RYTM ZEGARA BIOLOGICZNEGO

„Zegary” biologiczne nie mają specjalnej lokalizacji w określonych elementach strukturalnych ustroju. Pomiar czasu przez ustrój jest wy­nikiem nakładania się efektów spontanicznych, samopodtrzymujących się (niezależnie od otoczenia) oscylacji procesów przemiany materii. Rytm tych ostatnich może być różny w różnych tkankach i nie jest iden­tyczny z rytmem zjawisk, o których jest mowa w niniejszym rozdziale. Dopiero sumowanie się (niekoniecznie w znaczeniu algebraicznym) efek­tów spontanicznych oscylacji metabolicznych, zachodzące w nie znany dotąd sposób, byłoby przyczyną rytmicznych zmian natężenia funkcji ustroju. Rytm oscylacji metabolicznych jest zdeterminowany genetycz­nie. Warto zauważyć, że występuje on też u jednokomórkowców lub w izolowanych komórkach (nabłonkowych i in.) ssaków hodowanych w sztucznym, stałym środowisku.

Anastazja Maciejowska

Witaj na moim serwisie! Trafiłeś na serwis o polityce i społeczeństwie. Mam nadzieję, że spodoba Ci się na moim portalu. Zapraszam do czytania i komentowania oraz udostępniania mojego serwisu na swojej tablicy facebooka.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *