RYTM CZYNNOŚCI WYDALNICZYCH

Nie można jeszcze dziś odpowiedzieć z całą pewnością na pytanie, czy okołodobowa periodyka funkcji ustroju człowieka ma naturę po­dobną jak u innych ssaków lub innych gatunków zwierząt, choć nale­żałoby tego oczekiwać biorąc pod uwagę ewolucyjny rodowód czło­wieka. Jak wspomniano wyżej, wyniki obserwacji i badań doświad­czalnych — zresztą jeszcze nader nielicznych — przemawiają za słusz­nością takiego przypuszczenia. Okołodobowy rytm funkcji ustroju ludzkiego wykazuje związek za­równo z rytmem zmian oświetlenia w ciągu dnia i nocy, jak i z rytmem aktywności psychofizycznej, nie jest jednak wynikiem prostego wpływu tej ostatniej na różne czynności organizmu. Porównanie zmian natężenia jakiejś funkcji w ciągu doby u ludzi pozostających w ściśle kontrolowa­nych warunkach narzuconego rozkładu zajęć, diety itp. ze zmianami tych samych funkcji u ludzi prowadzących zwykły, mało uregulowany tryb życia wykazuje bardzo duże podobieństwo mimo znacznych różnic w przebiegu dnia (praca i posiłki w różnych godzinach, przerwy w pra­cy i in.).

Anastazja Maciejowska

Witaj na moim serwisie! Trafiłeś na serwis o polityce i społeczeństwie. Mam nadzieję, że spodoba Ci się na moim portalu. Zapraszam do czytania i komentowania oraz udostępniania mojego serwisu na swojej tablicy facebooka.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *