ZAUWAŻALNE PRAWIDŁOWOŚCI

Półperyferie są buforem między centrum a peryferiami i dążą do poprawy swojej pozycji w ramach systemu. Między centrum, obszarami semiperyferycznymi a pery- ferycznymi zachodzi prawidłowość rozwoju zależnego, przy czym charakterystycz­ną cechą jest pogłębiająca się zależność peryferiów od centrum. Zauważyć można, iż prawidłowości rozwoju zależnego nie dotyczą wyłącznie ponadregionalnych tworów społecznych, lecz przejawiają się również na poziomie państw — przez wzrastającą rolę dużych metropolii miejskich. Wzrost dysproporcji między regionami oraz centrum prowadzi do wyodrębnienia wykształconej, mobilnej warstwy kosmopolitycznej wykorzystującej nowe technologie oraz skumulowany ka­pitał do poprawy lub ukonstytuowania swojej pozycji społecznej.

Anastazja Maciejowska

Witaj na moim serwisie! Trafiłeś na serwis o polityce i społeczeństwie. Mam nadzieję, że spodoba Ci się na moim portalu. Zapraszam do czytania i komentowania oraz udostępniania mojego serwisu na swojej tablicy facebooka.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *