NATURALNE WYŁĄCZENIE

white tablet computer turned on displaying game

Naturalne jest, iż — z wyłączeniem określonych grup zawodowych oraz terytorialnych — większość opisanych zjawisk nie jest korzystna z punktu widzenia telepracownika, ponoszące­go ryzyko rynkowe porównywalne do telepracodawcy, jednak osiągającego przy tym proporcjonalnie mniejsze korzyści. Pogłębiona analiza zjawiska w kontekście tele­pracy prowadzi do szerszego problemu — związanego z długoterminową efektywno­ścią modelu liberalnego i społecznego oraz udziału państwa w gospodarce. Jednym z problemów związanych z nierównomiernym rozwojem społeczeństwa globalnej informacji, nurtujących zarówno badaczy systemów społecznych, gospo­darczych, kulturowych, jak i politycznych, jest zjawisko wzrastającej dywersyfikacji społecznej wyrażające się w paretowskiej formule 80:20.

Anastazja Maciejowska

Witaj na moim serwisie! Trafiłeś na serwis o polityce i społeczeństwie. Mam nadzieję, że spodoba Ci się na moim portalu. Zapraszam do czytania i komentowania oraz udostępniania mojego serwisu na swojej tablicy facebooka.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *