ZARZĄDZANIE WIEDZĄ

Zarządzanie wiedzą to też jej przetwarzanie i gromadzenie, ochrona oraz praktyczne wykorzystanie do osiągnięcia zakładanych celów organizacji. Nato­miast w wymiarze strategicznym zarządzanie wiedzą jest sztuką budowania organiza­cji „opartej na wiedzy i otwartej na wiedzę”, integrującą wokół efektywnego wyko­rzystania wiedzy strategię firmy, ludzi, kulturę organizacyjną i technologię. Otaczający świat to świat szybkich zmian, w którym wiedza postrzegana jest ja­ko lekarstwo na wszechobecną niepewność. Wiedza stanowi czynnik warunkujący zdolność do szybkiego’reagowania na zmiany rynkowe, a także podstawę do genero­wania nowych produktów, technologii i rozwiązań organizacyjnych. Wykorzystanie różnych narzędzi zarządzania wiedzą usprawnia funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz przyczynia się do jego rozwoju.

Anastazja Maciejowska

Witaj na moim serwisie! Trafiłeś na serwis o polityce i społeczeństwie. Mam nadzieję, że spodoba Ci się na moim portalu. Zapraszam do czytania i komentowania oraz udostępniania mojego serwisu na swojej tablicy facebooka.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *