W NORMALNYM ŻYCIU

group of people attending a performance

Można sobie jednak wyobrazić, że wpraw­dzie przyczyną powstawania dobowej periodyki funkcji ustroju jest naprzemienność okresów aktywności i spoczynku, jednak wytworzona w ten sposób periodyka biologiczna zostaje utrwalona i utrzymuje się stale lub długo nawet wówczas, gdy rytm aktywności i spoczynku zo­stanie zakłócony.Wobec pokrywania się w normalnym życiu periodyki aktywności spoczynku z cyklem dzień — noc, wymaga też wyjaśnienia kwestia, czy nie należy raczej wiązać rytmu biologicznego z rytmem zmian oświetlenia. Zagadnienia te były przedmiotem licznych badań przeprowadzanych na owadach i ssakach, zwłaszcza małych gryzoniach stanowiących do­godny obiekt do takich doświadczeń ze wzglądu na bardzo wyraźnie zaznaczony rytm szeregu funkcji . Cechy rytmiki okołodobowej obser­wowano także u roślin, a nawet pierwotniaków, ale badania te nie do­prowadziły do jednoznacznych wniosków i można tylko mówić o su­gestiach lub hipotezach wynikających z nich.

Anastazja Maciejowska

Witaj na moim serwisie! Trafiłeś na serwis o polityce i społeczeństwie. Mam nadzieję, że spodoba Ci się na moim portalu. Zapraszam do czytania i komentowania oraz udostępniania mojego serwisu na swojej tablicy facebooka.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *