PRZYKŁAD ROZWIĄZANIA

black flat screen tv turned on near black wooden coffee table

Przykładem są rozwiązania stosowane w zna­nych korporacjach transnarodowych. Zdaniem wielu teoretyków i praktyków zarzą­dzania, wiedza oraz umiejętność jej kreowania, upowszechniania i wykorzystywania stają się źródłem uzyskiwania przewagi konkurencyjnej.Telepraca to, według jednej z definicji, wykorzystywanie nowoczesnych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych do wykonywania pracy w dowolnej odległo­ści od miejsca, gdzie należy dostarczyć efekty pracy lub gdzie w tradycyjnym syste­mie pracę taką należałoby wykonywać. Termin „telepraca” (telework) został spopularyzowany przez Komisję Europej­ską. Z kolei w USA popularny jest termin „praca zdalna” (telecommuting), którego autorem jest Jack Nilles.

 

Anastazja Maciejowska

Witaj na moim serwisie! Trafiłeś na serwis o polityce i społeczeństwie. Mam nadzieję, że spodoba Ci się na moim portalu. Zapraszam do czytania i komentowania oraz udostępniania mojego serwisu na swojej tablicy facebooka.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *