SKOMPLIKOWANE ZAGADNIENIE

a stage with a laptop and microphone in front of a crowd

Zagadnienie jest bardziej skomplikowane — fazowe zmiany zdolności do pracy, podatności na zmęczenie, na dzia­łanie czynników uszkadzających itd. to proces ciągły, rozwijający się w ciągu całej doby, którego nie można dzielić na dwa „odcinki” — dzienny i nocny. Jak już wspomniano, w ciągu doby zmienia się fazowo także po­datność ustroju na działanie wielu czynników uszkadzających, toksyn, wpływów środowiska fizycznego i społecznego, wrażliwość na działanie niektórych leków itd. Następstwa działania tych środków zależą więc w pewnym stopniu od pory doby. Dla przykładu można przytoczyć wy­niki badań na zwierzętach, wskazujące na znacznie silniejsze toksyczne działanie alkoholu etylowego w późnych godzinach nocnych niż w ciągu dnia, silniejsze działanie alkaloidów naparstnicy — jednego z najcen­niejszych leków nasercowych — nocą niż dniem i in. Obserwacje kli­niczne przemawiają za tym, że organizm człowieka zachowuje się pod omawianym względem podobnie jak zwierzęcy.

Anastazja Maciejowska

Witaj na moim serwisie! Trafiłeś na serwis o polityce i społeczeństwie. Mam nadzieję, że spodoba Ci się na moim portalu. Zapraszam do czytania i komentowania oraz udostępniania mojego serwisu na swojej tablicy facebooka.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *