ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Natomiast znajomość języków obcych na stanowisku pracy nie jest wykorzystywana przez ponad 45% wszystkich badanych lub wykorzystywana jest sporadycznie przez ponad 14% ankietowanych.Zarówno w gospodarce, jak i w przedsiębiorstwie, coraz silniej obserwuje się orientację na wzrost wiedzy, co powoduje przebudowę systemu edukacji i zwięk­szenie nakładów na rozwój nauki. Organizacje zauważają konieczność ciągłego uczenia się kapitału ludzkiego w toku aktywności zawodowej. Niezależnie od tego rośnie współodpowiedzialność pracowników za swój rozwój i zdobywanie wielu specjalistycznych umiejętności. Od pracownika oczekuje się elastyczności zacho­wań, co oznacza konieczność rozwoju jego kreatywności oraz reorientacji zawodo­wej w czasie aktywności zawodowej.

Anastazja Maciejowska

Witaj na moim serwisie! Trafiłeś na serwis o polityce i społeczeństwie. Mam nadzieję, że spodoba Ci się na moim portalu. Zapraszam do czytania i komentowania oraz udostępniania mojego serwisu na swojej tablicy facebooka.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *