WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA

Wydolność fizyczna tych ludzi ulegała drastycznemu obniżeniu. Umiar­kowany wysiłek fizyczny (próba wysiłkowa), początkowo zwiększający częstość skurczów serca do 120/min., stawał się teraz „cięższy” i powo­dował przyspieszenie tętna do przeszło 170/min. Wspomniani i inni autorzy opisywali obniżenie wydolności fizycznej pod wpływem 3—6-ty- godniowego pozostawania w łóżku o 20—30%. Z fizjologicznego punktu widzenia dla ludzi tych każda, nawet niewielka praca stawała się więc po okresie ograniczenia aktywności ruchowej cięższa o 20—30% (ściślej mówiąc -— wzrost „ciężkości” umiarkowanych wysiłków był większy niż zmniejszenie się wydolności fizycznej, wytłumaczenie tego zjawiska przekracza jednak ramy naszych rozważań).Przyczyna zmian zdolności wysiłkowej, występujących pod wpływem ograniczenia aktywności ruchowej, tkwiła przede wszystkim w obni­żeniu sprawności układu krążenia.

Anastazja Maciejowska

Witaj na moim serwisie! Trafiłeś na serwis o polityce i społeczeństwie. Mam nadzieję, że spodoba Ci się na moim portalu. Zapraszam do czytania i komentowania oraz udostępniania mojego serwisu na swojej tablicy facebooka.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *