ZAPLANOWANIE TEMATYKI

Zaplanowanie tematyki szkoleń oraz ich liczby, częstotliwości czy możliwych do poniesienia kosztów jest niezmiernie istotne dla przedsiębiorstw. Działy (bądź komórki) personalne powinny podchodzić do tych planów kompleksowo. Podstawą planów szkoleń jest systematyczna ocena kompetencji pracowników. W miarę zaist­niałych potrzeb można bowiem organizować szkolenia w swoich ramach organiza­cyjnych lub poszukiwać odpowiednich szkoleń na rynku zewnętrznym. Częstotli­wość udziału pracowników w szkoleniach w miejscu pracy i poza miejscem zatrud­nienia respondenta przedstawiono na rysunkach .Ponad 30% wszystkich respondentów uczestniczyło w szkoleniach w miejscu pra­cy 4 razy bądź więcej, co wskazuje na bardzo duże zaangażowanie badanych przedsię­biorstw w podnoszenie kwalifikacji i wiedzy u zatrudnionych.

Anastazja Maciejowska

Witaj na moim serwisie! Trafiłeś na serwis o polityce i społeczeństwie. Mam nadzieję, że spodoba Ci się na moim portalu. Zapraszam do czytania i komentowania oraz udostępniania mojego serwisu na swojej tablicy facebooka.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *