JEDNOCZESNY UDZIAŁ

Pracownicy zatem mogli jednocześnie brać udział w szkoleniach organizowanych przez swój zakład pracy (i często na terenie firmy) oraz podwyższać wykształcenie, np. studiując na uczelni wyższej poza miejscem pracy.Najczęstszą formą podnoszenia kwalifikacji przez pracowników w miejscu pra­cy było szkolenie — tak odpowiedziało prawie 46% badanej grupy. Inne formy, np. wykład lub seminarium w obrębie przedsiębiorstwa, w którym pracują respondenci, są mniej popularne, choć i takie odpowiedzi się zdarzały (wskazało tak 4,6% osób).Wśród form podnoszenia kwalifikacji poza miejscem pracy można wymienić: kursy i szkolenia poza miejscem pracy — pojawiły się w odpowiedziach 35,4% grupy, studia magisterskie — ponad 12% respondentów twierdzi, że podwyższa swo­je wykształcenie na studiach magisterskich,  studia zawodowe — ponad 8% osób pracujących w badanych podmiotach od­bywało je,  studia podyplomowe — podjęło je 6,5% ankietowanych.

Anastazja Maciejowska

Witaj na moim serwisie! Trafiłeś na serwis o polityce i społeczeństwie. Mam nadzieję, że spodoba Ci się na moim portalu. Zapraszam do czytania i komentowania oraz udostępniania mojego serwisu na swojej tablicy facebooka.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *