SZKOLENIE ZAWODOWE

person holding remote pointing at TV

Aleksy Pocztowski traktuje szkolenie zawodowe jako wszystkie celowe i syste­matyczne działania przedsiębiorstwa, które są skierowane na pogłębianie czy poszerzanie określonych elementów potencjału pracy oraz na wyposażanie go w nowe elementy, które są potrzebne do bieżących i przyszłych potrzeb firmy. Również B.R. Kuc opisuje szkolenie (synonimem dla niego jest doskonalenie) jako proces uzupełniania wiedzy, która potrzebna jest pracownikowi w celu profesjonal­nego wykonania zadań na stanowisku pracy. Także szkolenie daje możliwości do­datkowego rozwoju wiedzy, umiejętności czy kompetencji w odniesieniu do zmia­ny organizacyjnej, pod kątem awansu lub przesunięcia. Programy szkolenia i do­skonalenia określane są mianem programów kształcenia i rozwoju, a ich celem jest poszerzanie horyzontów pracowników oraz rozwijanie cech ich osobowości, takich jak innowacyjność i przedsiębiorczość.

Anastazja Maciejowska

Witaj na moim serwisie! Trafiłeś na serwis o polityce i społeczeństwie. Mam nadzieję, że spodoba Ci się na moim portalu. Zapraszam do czytania i komentowania oraz udostępniania mojego serwisu na swojej tablicy facebooka.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *