OGÓLNE UWAGI

basketball court

Przyczyną wzrostu liczby czerwonych krwinek na dużych wysokoś­ciach jest głównie zwiększone wydzielanie w nerkach, w warunkach ich niedotlenienia, erytropoetyny — związku pobudzającego dojrzewanie czerwonych krwinek w szpiku kostnym. Wspomniano wyżej, że podczas aklimatyzacji wysokościowej zacho­dzą także zmiany w tkankach obwodowych, zwiększa się np. zawartość enzymów oddechowych w mięśniach, powiększa się sieć włosowatych naczyń krwionośnych mięśni itd. Wszystkie te zmiany ułatwiają wy­chwytywanie tlenu z krwi przepływającej przez mięśnie nawet wów­czas, gdy prężność tlenu we krwi jest obniżona.Reasumując powyższe nader ogólne uwagi dotyczące życia czło­wieka w warunkach niskiego ciśnienia atmosferycznego, należy raz jeszcze podkreślić bardzo duże możliwości przystosowawcze w tym za­kresie. Brak tlenu stwarza zagrożenie dla życia. Organizm człowieka dysponuje jednak mechanizmami wykształconymi w toku rozwoju ro­dowego, które pozwalają mu na przeżycie nawet w warunkach drastycz­nego zmniejszenia zawartości tlenu we wdychanym powietrzu.

Anastazja Maciejowska

Witaj na moim serwisie! Trafiłeś na serwis o polityce i społeczeństwie. Mam nadzieję, że spodoba Ci się na moim portalu. Zapraszam do czytania i komentowania oraz udostępniania mojego serwisu na swojej tablicy facebooka.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *