MOŻLIWOŚCI ADAPTACJI

black flat screen tv turned on near black wooden coffee table

Nie stanowią one wprawdzie bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia, przynajmniej jeśli działają w ciągu krótkiego czasu, są jednak elemen­tem tła sprzyjającym rozwojowi zaburzeń czynnościowych (nerwic), zwiększającym wrażliwość na różne czynniki chorobotwórcze i szko­dliwe wpływy środowiska, zmniejszającym zdolność do pracy i pełnej aktywności życiowej. Jakie są możliwości adaptacji ustroju człowieka do narzuconego, nie­zgodnego z fazami dnia i nocy, rytmu czuwania i aktywności, spoczynku i snu, gdzie leżą granice i jakie przyjąć kryteria tolerancji przez organizm „łamania” endogennych rytmów biologicznych? Na takie py­tania nie ma jeszcze udokumentowanych odpowiedzi. Dotychczasowe badania sugerują np. rozwiązanie problemu pracy zmianowej w sposób nie dający się zaakceptować ze względów społecznych. W świetle tych badań, najdogodniejsza bowiem byłaby stała praca określonych grup ludzi w dzień, a innych nocą. Trzeba więc szukać odmiennych rozwią­zań i każdą nową propozycję poddawać szczegółowej analizie fizjolo­gicznej, psychologicznej, lekarskiej i in.

Anastazja Maciejowska

Witaj na moim serwisie! Trafiłeś na serwis o polityce i społeczeństwie. Mam nadzieję, że spodoba Ci się na moim portalu. Zapraszam do czytania i komentowania oraz udostępniania mojego serwisu na swojej tablicy facebooka.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *