POWRÓT TYPOWEGO RYTMU

time lapse photography of Ferris wheel

Po i u dniach powrócił typowy rytm czynności nerek i utrzymywał się juz przez cały długi okres pobytu na Spitsbergenie. Z wcześniej przytoczo­nych badań wynika, że dopiero po kilku miesiącach pobytu w ‘warun­kach stałego oświetlenia polarnego dochodzi do zatarcia rytmów dobo­wych. Opisane obserwacje uwidaczniają jeszcze jeden fakt: zaburzenia dobowej periodyki funkcji mogą dotyczyć rytmu tylko niektórych czynności (np. wydalania moczu), podczas gdy rytm innych czynności (np. wydalania potasu) pozostaje nie zmieniony.Bardzo ciekawe wyniki przyniosły badania, w których młodzi ochot­nicy pozostawali przez 18 dni w zupełnej izolacji w schronach podziem­nych, bez zegarków i pozbawieni informacji, które mogłyby ich oriento­wać w czasie. Badani organizowali swoje życie w dowolny sposob, okazało się jednak, że wszyscy układali je przez cały czas w rytmie 24_ 27-godzinnym, przy czym rytmowi aktywności odpowiadał rytm zmian natężenia funkcji ustroju (również tych, które nie podlegają bez­pośredniemu wpływowi aktywności ruchowej, bodźców emocjonalnych itd.).

Anastazja Maciejowska

Witaj na moim serwisie! Trafiłeś na serwis o polityce i społeczeństwie. Mam nadzieję, że spodoba Ci się na moim portalu. Zapraszam do czytania i komentowania oraz udostępniania mojego serwisu na swojej tablicy facebooka.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *