MIESZKANIE NA WYSOKICH TERENACH

Trzeba też pamiętać, że ponad 10 min ludzi zamieszkuje tereny poło­żone 3,5—4 tys. m nad poziomem morza, głównie w Andach, Tybecie i rejonach otaczających. Niektóre kopalnie srebra i cyny w Chile, Bo­liwii i Peru leżą na wysokości 4900—5200 m. W literaturze fachowej często przytacza się jako przykład możliwości przystosowania organiz­mu do niskiego ciśnienia atmosferycznego osadę górniczą na Mount Aucanguilcha w Chile, położoną na wysokości 5300 m. Część mieszkań­ców tej osady pracuje jeszcze o 450 m wyżej, wspinając się tam co­dziennie. Próby osiedlenia ich bliżej kopalni, na wysokości 5600 m, nie powiodły się: występowały tam zaburzenia snu, spadek łaknienia i ciężaru ciała i in. Robotnicy odmawiali pozostawania na tej wyso­kości, woląc codziennie pokonywać dystans dzielący kopalnię od niżej położonej osady.

Anastazja Maciejowska

Witaj na moim serwisie! Trafiłeś na serwis o polityce i społeczeństwie. Mam nadzieję, że spodoba Ci się na moim portalu. Zapraszam do czytania i komentowania oraz udostępniania mojego serwisu na swojej tablicy facebooka.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *