W DYSKUSJACH NAUKOWYCH

black flat screen tv turned on near black wooden coffee table

Słowem, wszędzie tam, gdzie człowiekowi grozi narażenie na wpływ niskiej temperatury otoczenia. Stąd też duże zainteresowanie tym zagadnieniem w wielu krajach, w których dojrzała świadomość, że ukształtowanie sto­sunku człowiek—środowisko w sposób zgodny z możliwościami fizjo­logicznymi ustroju i wykorzystujący jego ogromne zdolności przysto­sowawcze stanowi warunek zdrowia całych populacji, a w dalszej per­spektywie — warunek ich przeżycia.W dyskusjach naukowych podnoszona jest jednak stale wątpliwość, czy ustrój człowieka może ulec ogólnej aklimatyzacji do zimna. Przy­czyna tej wątpliwości tkwi w trudności uzyskania jednoznacznych wy­ników w poświęconych temu zagadnieniu badaniach fizjologicznych. Nie zawsze łatwo jest zdecydować isię na wybór kryterium, na którym można by się oprzeć przy ocenie stopnia ewentualnego zaaklimatyzowa­nia ustroju do zimna, trudno też odpowiedzieć na pytanie, które z da­jących się zmierzyć z dostateczną precyzją zmian, zachodzących w ustro­ju długotrwale narażonym na działanie zimna, można uznać za wyraz adaptacji do niskiej temperatury środowiska.

Anastazja Maciejowska

Witaj na moim serwisie! Trafiłeś na serwis o polityce i społeczeństwie. Mam nadzieję, że spodoba Ci się na moim portalu. Zapraszam do czytania i komentowania oraz udostępniania mojego serwisu na swojej tablicy facebooka.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *