Kategoria: Dylematy cywilizacji informatycznej

Dom opieki z rehabilitacją

Z roku na rok w naszym kraju powstaje coraz więcej domów opieki z rehabilitacją, do których trafia wiele starszych osób.

Koszt ubezpieczenia na życie

Wykupywaniem ubezpieczenia na życie jest zainteresowanych coraz większa część Polaków. Koszt ubezpieczenia na życie nie jest wysoki, zwłaszcza w stosunku

ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH

W dzisiejszych czasach wszystkie firmy, w trakcie swojego funkcjonowania w oto¬czeniu, mogą wykorzystać posiadaną wiedzę, ponieważ  sama wiedza może być

KONCEPCJA ZARZĄDZANIA

Koncepcja zarządzania wiedzą traktowana jest jako pewne całościowe ujęcie działalności firmy. Tym niemniej można wyróżnić pewne typowe problemy i zmiany,

W SFERZE FINANSÓW

W sferze finansów podstawowym problemem jest analiza, pomiar i wizualizacja zasobów intelektualnych (kapitału in­telektualnego) oraz opracowanie metodologii uwzględniania kapitału intelektualnego

ANALIZA KORZYŚCI

Z drugiej strony analiza korzyści finansowych z wdrożenia systemu zarządza­nia wiedzą jest niezwykle trudna. Ogólnie zalecanym podejściem na obecnym etapie

W UZUPEŁNIENIACH

W uzupełnianych codziennie ba­zach danych znajdują się analizy różnych procesów biznesowych, opartych na prak­tycznych przykładach tysięcy firm z całego świata.

FIRMA ZNANA OD LAT

HP to firma znana od lat ze swo­jej silnej, wyraźnej kultury organizacyjnej stworzonej jeszcze przez jej zdozycieh, z działań wspierających

POWSTAŁA SIEĆ DYSTRYBUCJI

W firmie powstała sieć distributed teams, tzn. zespołów współpracujących ze sobą dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych — pracownicy znajdujący się

PIERWSZE NA ŚWIECIE

Na początku lat 90. XX w po raz pierwszy w świecie, Skandia wydała suplement do swojego raportu rocznego pokazujący założenia

UTWORZONE W FIRMIE

W firmie utworzono system oparty na technologii Lotus Notes, zwany także Knowledge Xchange. Podstawą stworzenia tego systemu była idea swobodnego

KAŻDY KONSULTANT

Dzięki Knowledge Xchange czas i miejsce przestały mieć znaczenie w zdobywaniu wiedzy eksperckiej. Każdy konsultant ma dostęp do baz danych