Kategoria: ABC dobrego wychowania

Tanie usługi pogrzebowe Warszawa

Według polskiego prawa dla każdej osoby w naszym kraju przysługuje zasiłek pogrzebowy, który zostanie przekazany dla najbliższej rodziny zmarłego po

SPRAWY DROBNE, ALE WAŻNE

Jest mnóstwo codziennych sytuacji, z których nie zawsze umie­my wybrnąć, choć pragniemy pilnie przestrzegać zasad dobrego wvchowania. A powiedzmy, że

KILKA SŁÓW

Jeśli pragniemy zamienić parę (nie więcej) niezbęd­nych zdań z kimś znajdują­cym się w towarzystwie, za­trzymujemy go tylko w wy­padku koniecznym.

PODRYWANIE

Zaczepianie na ulicy, zwane z uśmieszkiem „podrywaniem”, nie mieści się w ramach dobrego wychowania* chyba że jest ro­bione dowcipnie, z

PAN, PANI I „TYTUŁOMANIA”

Wiele narodów nie używa zwrotu „pan”, „pani”, tylko „wy” (np. Anglicy, Francuzi) lub „oni” (Niemcy). W Polsce, mimo kil­kakrotnych prób

KOLEGO, TOWARZYSZU

Dobrze jest dodawać „pan” przed nazwiskiem, żeby przy­zwyczaić otoczenie do zwrotu: „Przyszła pani Wrzoskowa”, nie zaś: „Przyszła Wrzoskowa”.Do krótkich powiedzeń:

TYTUŁOWANIE

A teraz o „tytułomanii”. Była ona i jest wyśmiewana. Dziś za­ginęły już formuły: „jaśnie panie”, „wielmożna pani”, „łaskawa pani”, a

PANI CZY PANNA?

Pani czy panna? Wprawdzie słowo „pani” oznacza ko­bietę zamężną, a „panna” — niezamężną, jednak określenie „pan­na” odnosi się tylko do

DZIEŃ DOBRY I MOJE USZANOWANIE

Obowiązuje zasada, że na każdy ukłon i na każde powitań, trzeba odpowiedzieć. Miły zwyczaj przyjął się na szlakach, górskich: pozdrawiają

KTO PIERWSZY?

Kto kłania się pierwszy? Ten, kto jest grzeczniej­szy mówią dziś niektórzy. Między dobrymi znajomymi nie na­leży tym sprawom przypisywać zbyt

SERWUS I CZEŚĆ

Serwus, cześć. W południowych rejonach Polski był daw­niej zwyczaj „całowania rączek”, „padania do nóżek” itp. Potem przerodził się on w

KŁOPOTY Z CHUSTECZKĄ, LASKĄ I PARASOLEM

Chusteczka zawsze musi być czysta. Zmięta i brudna jest ®wia dectwem niechlujstwa. Chustka służy do wycierania nosa lub oczu, a